Facebook

forsale2

Priedai

Įmonių socialinė atsakomybė. Anketa

Įmonių socialinė atsakomybė – tai įmonių ideologija, politika bei praktika, atspindinti tokią įmonių elgseną, kai jos į savo veiklą savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais. Labai prašome užpildyti šią anketą, apklausos duomenys bus panaudoti rašant bakalaurinį darbą. Anketa anoniminė.

Norėdami peržiūrėti įrašą, turite užsiregistruoti.