Facebook

Home Praktinė analizė Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje Apklausos apie socialiai atsakingą verslą Lietuvoje metodai ir respondentų charakteristikos (4)

forsale2

Apklausos apie socialiai atsakingą verslą Lietuvoje metodai ir respondentų charakteristikos (4)

Socialiai atsakingo verslo veiklos vertinimas pagal užsiimamą veiklą

Veiklos vertinimas pagal užimamą veiklą

Didžiąją apklaustųjų dalį sudarė moksleiviai/studentai ir samdomi darbuotojai, kurių yra net 50% nuo 127 respondentų. Tai leidžia manyti, kad besimokantieji apklausos dalyviai bei samdomi darbuotojai informacijos apie socialiai atsakingą verslą gauna daugiau.

Nepaisant to, kad skiriasi respondentų pagrindinis užsiėmimas, apklausos duomenų pasiskirstymas išlieka panašus kiekvienoje veiklos kategorijoje. Respondentai teigiamai vertina socialiai atsakingą verslą ne tik dėl gerai žinomų įmonių vardų, bet ir dėl įmonių organizuojamų įvairių akcijų bei iniciatyvų.

Veiklų svarba

 Veiklų svarba socialiai atsakingoje įmonėje (pagal Likerto skalę).

Apklausos atsakymo variantams į šį klausimą buvo naudojama Likert„o skalė, kurios dėka galima sužinoti, kiek svarbūs įmonėje yra nurodyti kriterijai. Kriterijai buvo vertinami nuo 1 iki 5 balų (1 - visiškai nesvarbu, 2 – nesvarbu, 3 – nei svarbu, nei nesvarbu, 4 – svarbu, 5 - labai svarbu). Nepaisant to, kad didžioji dalis respondentų aplinkos apsaugą ir darbo vietų kūrimą įvertino kaip labai svarbią veiklą įmonėje, dalis atsakiusiųjų šias veiklas įvertino kaip visiškai nesvarbias.