Facebook

Home Praktinė analizė Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje Apklausos apie socialiai atsakingą verslą Lietuvoje metodai ir respondentų charakteristikos

forsale2

Apklausos apie socialiai atsakingą verslą Lietuvoje metodai ir respondentų charakteristikos

Įmonių socialinė atsakomybė

Tai įmonių ideologija, politika bei praktika, atspindinti tokią įmonių elgseną, kai jos į savo veiklą savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais. Tai vienas iš daugybės apibrėžimų, kuris apibūdina įmonių socialinę atsakomybę.

Pastaruoju metu vis dažniau ir drąsiau kalbama apie socialiai atsakingą verslą Lietuvoje, bet retai kildavo klausimai: ar pakanka informacijos? Ar gyventojai žino, kas yra socialiai atsakingas verslas? Ar gyventojai žino socialiai atsakingas įmones Lietuvoje? Ar šią sąvoką žino ir supranta mūsų apklausti respondentai bandysime išsiaiškinti anketinės apklausos būdu.

Šiam tyrimui pasirinkome anoniminę anketinę apklausą dėl jos paprastumo, lankstumo, didelio anketų grįžtamumo ir galimybės greitai gauti duomenis, siekiant įgyvendinti iškeltą darbo tikslą ir uždavinius.

Anketinės apklausos tikslas: ištirti socialiai atsakingo verslo situaciją, apklausiant Lietuvos gyventojus.

Tyrimo laikas

Tiriamojo darbo metu apklausa buvo platinama 2011-04-14 - 2011-04-27 laikotarpiu internetiniu būdu (socialiniuose tinklapiuose, elektroniniu paštu). Taip buvo daroma siekiant greitai gauti respondentų atsakymus. Atsitiktinai parinktiems respondentams buvo pateikta anoniminė anketinė apklausa, kurios turinį sudarė klausimai apie ĮSA.