Facebook

Home Praktinė analizė Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje Interviu metu gautos informacijos apibendrinimas

forsale2

Interviu metu gautos informacijos apibendrinimas

1) Pokalbis buvo pradedamas nuo priežasčių, paskatinusių įmones tapti socialiai atsakingomis, buvo norima išsiaiškinti kas paskatino įmones tapti socialiai atsakingomis ir vykdyti socialiai atsakingo 31 verslo politiką. Pagrindine priežastimi, kodėl įmonės vykdo socialiai atsakingo verslo politiką tapo Jungtinių tautų pasaulinis susitarimas kitaip „Global compact“. AB „Teo Lt“ tai įvardijo kaip mažiau svarbias priežastis. Svarbesnės priežastys anot AB „Teo Lt“ istorinės priežastis ir tai , kad socialiai atsakingas verslas padeda palaikyti įmonės reputaciją. PwC socialiai atsakingą veiklą nuo pradžios, tokią veiklą lėmė veiklos pobūdis, taip pat buvo paminėta užsienio motininių kompanijų įtaka.

2) Toliau buvo paklausta kaip visi socialinio atsakingumo siekiai atsispindi įmonių misijose, vizijose, bei įmonės vidinėje politikoje. Susipažinus su įmonių vizijomis ir misijomis buvo pastebėta akivaizdžių skirtumų. AB „Teo Lt“ savo misijoje ir vizijoje yra aiškiai apsibrėžusi savo socialinės atsakomybės principus, jų taikymą ir vykdymą. Teo, būdama stambi Lietuvos verslo įmonė ir įtakingas Lietuvos visuomenės narys, atsižvelgia į socialinius bei gamtosauginius verslo aspektus, prisiima atsakomybę už savo veiklos trumpalaikes bei ilgalaikes pasekmes kaip rinkos dalyvis, kaip darbdavys, kaip vartotojas ir kaip visuomenės narys. Tuo būdu Teo realizuoja savo socialinę atsakomybę per kryptingą korporatyvinį elgesį keturiose svarbiausiose srityse, tai rinka, aplinkosauga, darbuotojai ir visuomenė. PwC taip pat viską labai gerai išdėsčiusi savo įmonės vidinėje politikoje. Įmonėje veikia ĮSA komitetas, kuri sudaro visų skyrių nariu atstovai ir kuris tiesiogiai sprendžia veiklos vykdymo proceso eiga su vadovybe. Komitetas yra atsakingas už nuoseklu ĮSA strategijos vykdymą ir strateginių tikslų įgyvendinimą. Tuo tarpu UAB „PakMarkas“ nėra griežtai apsibrėžęs šių taisyklių, tiesiog atlikdami veiksmus ar priimdami sprendimus susijusiais su darbuotojais, klientais ar visuomene, vadovaujasi socialinės atsakomybės principais.

3) Apklausus kokie darbai buvo nuveikti siekiant įmonėms tapti socialiai atsakingomis, sulaukėme gana panašių atsakymų. Įmonės savo ISĄ veiklą pradėjo tapus tinklo NAVĮT (Nacionalinis atsakingo verslo įmonių tinklas) narėmis išskyrus PwC. AB „Teo Lt“ turi gerai ištobulintą ir formalizuotą veiklos modelį. AB „Teo Lt“ buvo paskirti atsakingi asmenys už ISĄ veiklą ir jos koordinavimą, suformuoti tikslai bei generalinio direktoriaus parašu patvirtinta socialinės atsakomybės politika. PwC buvo suformuota ĮSA strategija ir taktiniai tikslai jai įgyvendinti. Strategija yra peržiūrima kas metus ir įvertinami pasiekti/nepasiekti rezultatai. UAB „PakMarkas“ specialiai nieko dėl ISĄ taikymo nepadarė.

Pasidomėjus kokiose srityse įmonės stengiasi būti socialiai atsakingos įmonės išskyrė šias sritis :

  • Rinka
  • Aplinkosauga
  • Darbuotojai
  • Visuomenė

Interviu dalyvių buvo paklausta ar sunku įmonėms išlikti socialiai atsakingoms tokiu sunkiu metu krizės laikotarpiu. Atsakymai ir pamastymai buvo nevienareikšmiai, sunku išlikti mažesnėms įmonėms tik nesenai pradėjus siekti ISĄ tobulumo, nesunku tomis kurios yra ISA integravę į savo įmonės pagrindines veiklas.

Pasidomėjus, kokie darbai buvo atlikti per paskutinius metus labai nustebome, nes įmonės tikrai nestovi vietoje ir netik sugeba uždirbti pelno, mažinti kaštus tačiau ir puikiai tvarkosi socialinės atsakomybės srityje. Bendrovė Teo įdiegė elektroninį parašą bei kitas e. biuro priemones vidaus procesuose, popieriaus sunaudojimas biuro reikmėms sumažėjo trečdaliu. Taip pat per metus daugiau negu dešimtadaliu sumažino popieriaus, naudojamo klientų sąskaitoms spausdinti, kiekį. Nepaisant darbuotojų skaičiaus padidėjimo, pernai bendrovė mažiau sunaudojo kuro įmonės transporto ūkyje, mažiau išmetė į atmosferą teršalų.

Skaityti daugiau: Interviu metu gautos informacijos apibendrinimas (2)