Facebook

forsale2

Pirmojo tyrimo etapo planas

Pirmojo tyrimo tikslas

Išsiaiškinti, kaip apklausiamos įmonės vykdo socialiai atsakingo verslo politiką. Šio tyrimo etapo uždaviniams įgyvendinti pasirinktas kokybinio tyrimo metodas – giluminis interviu. Respondentams buvo išsiųsti prašymai dalyvauti apklausoje. Sutikę dalyvauti interviu gavo atvirus klausimus elektroniniu paštu. Pasirinktas apklausos būdas dėl tokios priežasties:

Respondentams patogiau pildyti atsakymus, dėl jų užimtumo ir laiko stokos.

Išsiųsti elektroniniai laiškai su pasiūlymu dalyvauti tyrime buvo adresuojami tiesiogiai įmonių socialines atsakomybes ir viešųjų ryšių specialistams, arba bendruoju įmonės elektroniniu paštu. Iš viso buvo apklaustos trys įmonės, elektroninio pašto adresai buvo pasirinkti iš įmonių tinklapių.

Tyrimo laikas: kokybinis giluminis interviu vyko 2011 metų balandžio mėnesį.

Klausimyno sudarymas ir tyrimo eiga: buvo sudaryta giluminio interviu anketa, kurioje yra 12 klausimų siekiant išsiaiškinti, kaip socialiai atsakingos įmonės gavusios apdovanojimus už socialiai atsakingą veiklą, vykdo socialiai atsakingo verslo politiką.

Interviu dalyvių skaičius (imties dydis) : trys Lietuvoje veikiančios ir apdovanotos už socialiai atsakingo verslo veiklos vykdymą.

Imties atrankos metodas: pasirinkome tris skirtingose kategorijose apdovanotas socialiai atsakingas įmones:

UAB „PricewaterhouseCoopers“ apdovatona 2009 metų užsienio įmonių kategorijoje, nominacijoje „metų darbovietė“, taip pat, 2008 metų užsienio įmonių kategorijoje apdovanota kaip „metų bendruomeniškiausia“ įmonė.

AB „Teo LT“ 2010 metų Lietuvos didelių įmonių kategorijoje, „metų darbovietės“ nominacijoje apdovanota už darbuotojų sveikatos puoselėjimą, jų nuomonės įsiklausymą ir savanorystės rezultatus. Taip pat nominacijoje „metų aplinkosaugos“ įmonė apdovanota už aplinkai naudingas investicijas, vadovų įsitraukimą ir nuoseklų aplinkosauginių vertybių puoselėjimą visoje Lietuvoje bei nominacijoje „socialiai atsakinga įmonė 2010“ Už visapusišką ir strateginę socialinės atsakomybės veiklą bei atsakingo verslo vertybių puoselėjimą verslo bendruomenėje ir visuomenėje. 2009 metais Lietuvos didelių įmonių kategorijoje apdovanota nominacijoje „socialiai atsakinga įmonė 2009“

UAB „PakMarkas“ 2010 metų smulkių ir vidutinių verslo įmonių kategorijoje - už iniciatyvą ieškant novatoriškų atliekų perdirbimo sprendimų ir brandų požiūrį į verslo poveikį aplinkai, taip pat 2009 metais apdovanota smulkių ir vidutinių įmonių kategorijoje nominacijoje „Metų darbovietė“