Facebook

forsale2

Socialiai atsakingo verslo tyrimas

Tyrimą sudaro II etapai :

I etapas - Giluminis interviu

II etapas - Anketinė apklausa

Tyrimo apžvalga

Pirmame tyrime mes, pasirinkome kokybinio tyrimo metodą. Kokybiniai tyrimai dažniausiai yra žvalgybiniai, kada tyrėjas stengiasi gauti įvairiausių minčių bei idėjų apie tam tikrą problemą, generuoja hipotezes ir identifikuoja kintamuosius tolesniems tyrimams.

Jie ir mažiau struktūrizuoti, ir mažiau intensyvus nei standartizuoti klausimynu, paprastai naudojami kiekybiniuose tyrimuose, paremti interviu. Kokybiniams tyrimams būdingas ilgesnis, lankstesnis ryšys su respondentu, todėl gauti duomenys turi išsamesnį ir turtingesnį turinį, kas taip pat reiškia didesnę galimybę pažvelgti į esmę ir perspektyvas. Respondentų skaičius yra mažas ir tik dalinai reprezentuojantis tikslinę visumą leidžiant jiems pateikti informacijos, reikalingos tolimesnei apklausai.

Kokybinių tyrimų klasifikavimas

Kokybinių tyrimų klasifikavimas yra pateiktas diagramoje. Kokybiniai tyrimai pirmiausiai klasifikuojami priklausomai nuo to ar tikslus tyrimo tikslas yra žinomas respondentui ar – nėra žinomas. Tiesioginiai tyrimai yra tie, kuriuose respondentas žino tyrimo tikslą. Jis arba pasakomas tyrimo dalyviams arba jie patys gali nuspėti tyrimo tikslą. Pagrindinės naudojamos technikos yra giluminiai interviu ir fokus grupės.

Priešingai, netiesioginiai tyrimai yra tie, kurių tikrų tyrimo tikslų respondentai nežino. Netiesioginiams tyrimams atlikti yra naudojamos tokios technikos kaip situacijų analizė bei projekcinės technikos. Projekcinės technikos taip pat gali būti atliekamos skirtingais būdais.

 Socialiai atsakingu imoniu kokybiniai tyrimai

Mes, pasirinkome tiesioginį kokybinio tyrimo metodą – Struktūrizuotą giluminį interviu.

Giluminis interviu – tai asmeninis bendravimas su vienu žmogumi ilgą laiko tarpą. Giluminiai interviu yra naudojami tam, kad surasti daugiau ir geresnės kokybės idėjas iš kiekvieno respondento. Ši technika gali būti ypač naudinga tam tikrose situacijose.

1) Kada diskutuojama jautriomis, neviešomis temomis;

2) Situacijose, kur egzistuoja stiprios, priimtinos socialinės normos ir kur respondentas gali būti lengvai įtakojamas grupės atsakymų;

3) Situacijose, kur yra reikalingas labai tikslus (žingsnis po žingsnio) sudėtingo elgesio supratimas;

4) Situacijose, kur yra atliekami interviu su vadovais, specialistais arba kai subjektas yra jų darbas;

5) Situacijose, kur yra atliekami interviu su konkurentais ar jų darbuotojais, kurie neatskleistų informacijos grupinio interviu metu.