Facebook

forsale2

Įmonių socialinės atsakomybės standartai

Kokią naudą gaus įmonė, įsidiegusi socialinės atsakomybės standartą:

1) ĮSA standarto įdiegimas - tai oficialaus pripažinimo būdas, įrodantis klientams, partneriams, investuotojams, kad įmonėje realiai imtasi visų priemonių, siekiant užtikrinti įmonės darbuotojų teises, etišką ir aplinkai nežalingą visų produktų gamybą bei paslaugų tiekimą. Tai kartu padeda įmonei susitvarkyti vidinius procesus, užtikrinti kokybės įmonėje valdymą, padidinti procesų našumą ir skaidrumą, produktų ir sistemų saugumą ir pan.

2) Socialinės atsakomybės vadybos sertifikatų turėjimas atveria galimybes bendrovėms dirbti su socialinę atsakomybę vertinančiomis šalimis ir investuotojais. Pastebėtina, kad nemažai užsienio investuotojų (ypač Šiaurės ir Vakarų Europos šalių) ĮSA standartų diegimą kelia kaip privalomą reikalavimą būsimiems tiekėjams Lietuvoje.

3) Veiksminga aplinkos apsaugos vadybos sistema gali ženkliai sumažinti organizacijos daromą neigiamą poveikį aplinkai, sukurti lėšų taupymo galimybes ir sumažinti atsakomybę už žalą aplinkai. Įdiegta sistema gali suteikti įmonei konkurencinį pranašumą, kai vartotojai tampa etiškais pirkėjais.