Facebook

forsale2

Įmonių socialinės atsakomybės ataskaitos

Viešai pateikiama informacija apie įmonės socialinę atsakomybę padeda suformuoti tikslinių auditorijų - visuomenės, valdžios institucijų, įvairių įtakos grupių ir nevyriausybinių organizacijų bei darbuotojų pasitikėjimą, todėl komunikacija dažnai yra pagrindas įmonių socialinės atsakomybės dilemose.

Yra paruošta ataskaitos formą, kuria gali naudotis Lietuvos įmonės - Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo ir Jungtinių Tautų (toliau – JT) Pasaulinio susitarimo narės, rengdamos ir skelbdamos savo įmonių socialinės atsakomybės ataskaitas pagal JT Pasaulinio susitarimo reikalavimus. Ataskaitos forma yra pritaikyta Lietuvos smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėms, siekiant skatinti ne tik Lietuvos didžiųjų (tarptautinių) įmonių, tačiau taip pat ir smulkiojo/vidutinio verslo atskaitomybę socialinės atsakomybės srityje.

Vieninga įmonių socialinės atsakomybės ataskaitos forma padėda Lietuvos įmonėms sistemingai pateikti JT pasaulinio susitarimo reikalavimais apibrėžtą įmonių socialinės atsakomybės informaciją, suteikia įmonėms ir organizacijoms galimybę dalintis patirtimi, planuoti įmonių socialinės atsakomybės veiklas ir stebėti įmonių socialinės atsakomybės principų įgyvendinimo pažangą. Be to, vieningos formos įmonių socialinės atsakomybės ataskaitų duomenų bazė suteikia galimybę informuoti partnerius, visuomenę ir suinteresuotas grupes apie pažangą diegiant įmonių socialinės atsakomybės principus įmonėse ir organizacijose, skatinti įmonių socialinės atsakomybės plėtrą Lietuvoje bei teikti informaciją šalies socialinės atsakomybės pažangos stebėsenai. įmonių socialinės atsakomybės ataskaitos forma sukurta įgyvendinant Jungtinių Tautų vystymo programos projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.