Facebook

forsale2

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas – tai kasmetinė valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam individui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje.

Kiekviena apdovanojimo nominacija dar skirstoma į 3 kategorijas - atskirai apdovanojamas mažasis ir vidutinis verslas, didelės šalies įmonės ir Lietuvoje veikiančios užsienio kapitalo įmonės.

Nacionalinį atsakingo verslo apdovanojimą inicijuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje. Šiemet ją finansuoja Europos socialinis fondas. Iniciatyvą palaiko Nacionalinis atsakingo verslo įmonių tinklas.

Socialiai atsakingo verslo apdovanojimo kategorijos:

Metų Darbovietė

Šioje nominacijoje apdovanojamos įmonės, kuriose sukuriamos saugios, sveikos ir kokybiškos ir patrauklios darbo sąlygos: Gerų darbo sąlygų, kuomet derinami darbuotojo šeimyniniai ir profesiniai įsipareigojimai, sukūrimas; laisvo darbo grafiko taikymas; socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimas ir sąlygų jiems sukūrimas; mokymosi visą gyvenimą skatinimas; įmonės vadovybės dialogas su darbuotojais; nusiskundimų pateikimo ir jų sprendimo sistemos diegimas; priekabiavimo dėl lyties ir mobingo prevencijos politika; lygių galimybių politikos taikymas; skaidrus užmokesčio mokėjimas ir reikalavimas iš partnerių taikyti tuos pačius principus; ir kt.

 Metų bendruomeniškiausia įmonė

Šioje nominacijoje apdovanojamos įmonės, kurios labiausiai prisidėjo prie partnerystės su bendruomene ir visuomeninėmis organizacijomis kūrimo: Dialogas su vietos bendruomenėmis/NVO priimant verslo sprendimus; rizikų ir galimybių versle identifikavimas pasitelkiant vietines bendruomenes ir NVO; ilgalaikės partnerystės su NVO socialinių problemų sprendimo srityje; atsakingo vartotojo ugdymo programos; atsakingo investavimo taisyklių taikymas; mentorystės programos mažoms ir vidutinėms įmonėms, jaunimui; korporacinės savanorystės programos ir iniciatyvos ir kt.

Metų aplinkosaugos įmonė

Šioje nominacijoje apdovanojamos įmonės, kurios skyrė daugiausiai dėmesio aplinkosaugos klausimams savo veikloje: Aplinkosaugos problemų numatymas ir integravimas į įmonės strateginius dokumentus, energijos ir kitų išteklių taupymas įmonėje, inovatyvių švarių ir aplinką tausojančių technologijų naudojimas, aplinkosauginės iniciatyvos, skirtos mažinti neigiamą gamybos proceso poveikį aplinkai, ekodizainas, aplinkos apsaugos vadybos sistemų (pvz. ISO 14001, EMAS) diegimas, aplinkosaugos ataskaitų skelbimas, bendradarbiavimas su pilietinės visuomenės organizacijomis aplinkosaugos srityje)

Metų socialiai atsakinga įmonė

Šis apdovanojimas skiriamas pažangiausioms ĮSA srityje įmonėms, surinkusios didžiausią balų skaičių visose nominacijose, kuriose pateikė paraišką.

Kiekviena iš nominacijų dar skirstoma į 3 kategorijas - atskirai apdovanojamos 1) mažos ir vidutinės įmonės; 2) didelės šalies įmonės ir užsienio kapitalo; 3) tarptautinės korporacijos veikiančios Lietuvoje.