Facebook

forsale2

Investors Forum

Investors Forum yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija, jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką. Įkurta 1999 m. birželio mėnesį šiuo metu asociacija vienija virš 50 narių.

Investors Forum misija - gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene. Investors„ Forum nuolat palaiko ryšius su Vyriausybe, ministerijomis, Prezidentūra ir Seimu - tiek su vadovaujančiojo, tiek su darbinio lygmens atstovais. Šiuo metu Investors Forum veikia šios darbo grupės sudarytos iš asociacijos narių atstovų:

  • įmonių teisės,
  • mokesčių,
  • darbo santykių,
  • verslo etikos,
  • komunikacijos.

Investors Forum jau penktus metus tęsia kasmetinio forumo su Vyriausybe rengimą, jau tradicija tapo pasitarimai/darbinės vakarienės, kuriose dalyvavo LR Prezidentai, Seimo Primininkai, Seimo nariai, Ministrai Pirmininkai, ūkio, finansų, socialinės apsaugos ir darbo ministrai, Lietuvos banko, Tarptautinio valiutos fondo atstovai ir Vilniaus merai. Veiklos pagrindinis tikslas - racionalūs ir verslui palankūs sprendimai.

Investors Forum nariai turi atitikti narystės asociacijoje kriterijus. Investors Forum veikla finansuojama asociacijos narių įnašais. Metinį nario mokesčio dydį nustato narių susirinkimas. Šiuo metu Investors Forum priklauso 52 nariai.