Facebook

forsale2

Nacionalinis atsakingo verslo tinklas

Nacionalinį atsakingo verslo įmonių tinklą (Nacionalinį tinklą) Lietuvoje įsteigė Lietuvos atsakingo verslo iniciatyvinė grupė, susikūrusi 2004 metų pabaigoje, Lietuvos Respublikos Prezidento J. E. Valdo Adamkaus globojamos konferencijos „Atsakingas verslas visuomenėje“ metu bei Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje iniciatyva. Apie Nacionalinio tinklo įsteigimą oficialiai paskelbta 2005 m. balandžio 14 d. Išimtinai savanoriška iniciatyva verslo įmones jungiantis Nacionalinis tinklas yra Jungtinių Tautų iniciatyvos - Pasaulinis susitarimas (Global Compact), tinklo dalis.

Pagrindinė Nacionalinio tinklo misija – skatinti atsakingo verslo, kaip darnaus vystymosi sąlygos,

plėtrą Lietuvoje. Susivienijusios į šį tinklą įmonės turi galimybę ne tik keistis žiniomis, patirtimi ir inovacijomis, vykdyti bendrus mokymus, gerinti įmonių verslo strategiją ir bendrai įgyvendinti visuomenei naudingus projektus ir tokiu būdu prisidėti prie darnaus vystymo Lietuvoje. Šiuo metu tinklui priklauso 67 Lietuvos ir užsienio įmonės bei organizacijos. Tarp tinklo narių yra finansų, telekomunikacijų, pramonės, konsultacijų ir kitus sektorius atstovaujančios įmonės, asociacijos, profesinės sąjungos ir akademinės institucijos. Nacionalinio tinklo veikla apima bendrus susitikimus kartą per mėnesį. Kartą per metus organizuojamas metinis susitikimas -konferencija. Tinklas taip pat rengia tematinius renginius įmonių socialinės atsakomybės ir Pasaulinio susitarimo principų įgyvendinimo tematika. Nacionalinio tinklo nariai bendrai pasisako prieš problemas versle, tokiu būdu atkreipdami kitų verslininkų ir valdžios institucijų dėmesį ir kviesdami kartu spręsti šias problemas (pvz. 2006 m. birželio mėn. parengtas pareiškimas-susitarimas prieš atlyginimų mokėjimą pažeidžiant įstatymus, 2007 m. gegužės mėnesį pradėtas „Baltosios bangos“ projektas, 2007 m. birželio mėn. pristatytos pirmosios socialinės atsakomybės ataskaitos Lietuvoje). Nacionalinis tinklas yra neformalus forumas, kuris neturi griežtai apibrėžtos valdymo struktūros ir kuriame nėra narystės mokesčių. Nuo 2007 m. tinklo veiklai 6 mėnesius vadovauja viena iš įmonių - tinklo narių. 2008 m. pirmąjį pusmetį tinklui vadovavo "Swedbank", AB (anksčiau AB bankas „Hansabankas“), antrąjį – bendrovė „AVIVA Lietuva“. Nuo 2009 m. kovo mėnesio tinklui vadovauja TEO LT, AB. Nacionalinio tinklo veiklą remia Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje.

Tinklo nariais gali tapti įmonės ir organizacijos, kurioms nesvetimos atsakingo verslo bei darnaus vystymosi idėjos, kurioms aktuali pagarba žmogaus teisėms, nepritarimas korupcijai, pilietinės visuomenės vystymas, ir kurios savo veikloje laikosi pagrindinių Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principų.