Facebook

Home Praktinė analizė Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje Įmonių socialinės atsakomybės atpažinimas

forsale2

Įmonių socialinės atsakomybės atpažinimas

ĮSA įmones vienija įvairūs pasauliniai ir nacionaliniai tinklai. Bet buvimas šių organizacijų narėmis dar neparodo tikrąją įmonių atsakomybę ir toli gražu nereiškia, kad įmonės nepriklausančios šiems tinklams nėra socialiai atsakingos.

Kiekviena įmonė gali rinktis kaip nori būti atsakinga. Įmonės gali įsidiegti ĮSA standartus, rašyti ĮSA ataskaitas, projektus, priklausyti pasauliniams ar nacionaliniams tinklams, o kitos tiesiog tyliai savo aplinkoje vykdyti ĮSA veiklą. Pateiksime kelėtą pavyzdžių, kur įmonės yra matomos, kur atpažįstama jų veika ir galima sužinoti apie jų geros praktikos pavyzdžius.

Pasaulinis Susitarimas

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi Annanas pirmą kartą pristatė Pasaulinį susitarimą 1999 m. Pasaulio ekonomikos forumo metu. Jis pakvietė verslo lyderius jungtis prie iniciatyvos, kuri suvienijo veikti kartu verslo įmones bei organizacijas, Jungtinių Tautų organizaciją (JTO) ir pilietinę visuomenę, remiantis dešimčia universalių principų žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Pasaulinio susitarimo tikslas – skatinti įmones veikti atsakingai: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su JT, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. Šiuo metu Pasauliniame susitarime dalyvauja keli tūkstančiai bendrovių, tarptautinių darbo ir pilietinės visuomenės organizacijų iš viso pasaulio. Pasaulinis susitarimas – tai didžiausia savanoriška įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) iniciatyva, siekianti dviejų pagrindinių tikslų:

  • Padėti įmonėms įdiegti Pasaulinio susitarimo principus į įmonės verslo strategiją.
  • Skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp įvairių sektorių, valstybėje ir už jos ribų, siekiant universalių pasaulio plėtros tikslų.

Kad šie tikslai būtų pasiekti, Pasaulinis susitarimas siūlo forumą rengiant politinius dialogus, mokymosi ir partnerystės galimybes. Pasaulinis susitarimas sukurtas ne tam, kad prižiūrėtų, stebėtų ar vertintų įmonių veiklą. Priešingai, Pasaulinis susitarimas remiasi vieša atskaitomybe, skaidrumu ir įmonių domėjimusi bei noru taikyti Pasaulinio susitarimo principus.

Pasaulinio susitarimo branduolį sudaro Pasaulinio susitarimo biuras ir keturios JTO agentūros: Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras; Jungtinių Tautų aplinkosaugos programa; Tarptautinė darbo organizacija; Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP); Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija.

Pasaulinis susitarimas jungia visus susijusius socialinius veikėjus: vyriausybes, kurios nustato šios iniciatyvos principus; įmones, kurioms ši iniciatyva skirta; darbuotojus, kurie vykdo konkretų gamybos procesą; pilietinės visuomenės organizacijas, atstovaujančias platesnę bendruomenę; ir Jungtines Tautas - vienintelį pasaulinį politinį forumą.