Facebook

forsale2

Socialiai atsakingų įmonių atsakomybės

Socialiai atsakingos įmonės turi būti atsakingos visose savo veiklose. A. Carroll išskiria keturias tarpusavyje susijusias socialinės atsakomybės sferas, kurios pateiktos piramidės pavidalu, piramidės apačioje pateikiama svarbiausia, plačiausiai aprėpianti įmonės atsakomybė – ekonominė.

Carroll ĮSA keturių dalių modelis

Carroll ĮSA keturių dalių modelis

 

Žiamiau pateikta lentelė , kuri labai glaustai apibūdina įmonių atsakomybės pagal Carroll pateiktas sferas.

Socialiai atsakingų imonių atsakomybės 

Ekonominė atsakomybė
Įmonių akcininkai sulaukia patenkinamo grąžos iš savo investicijų.
Dirba darbuotojai, kurie nori išsaugoti saugų ir gerai apmokamą darbą.
Vartotojai gauna geros kokybės produktus už sąžiningą kainą.

Juridinė atsakomybė
Atsakingas teisinių įsipareigojimų vygdimas ir , žaidimas pagal taisykles“.

Etinė atsakomybė
Imonė įsipareigoja daryti, tai kas teisinga ir saţininga net tada, kai tai nėra reglamentuota

Filantropinė atsakomybė

Rūpinimaisis šalia esančiais. Uţsiimti labdaringa veikla, rūpintis darbuotojais, kultūra, menu, nesiekiant sau naudos