Facebook

Home Praktinė analizė Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje Kam reikalinga įmonių socialinė atsakomybė?

forsale2

Kam reikalinga įmonių socialinė atsakomybė?

Beprecedentėms globalinėms aplinkosauginėms, socialinėms ir ekonominėms problemos spręsti reikalingi naujos pasaulėžiūros padiktuoti novatoriški sprendimo būdai. Nykstantys gamtiniai ištekliai, aplinkos tarša bei daugelyje šalių išliekanti socialinė nelygybė akivaizdžiai rodo, kad dabartinis ekonomikos modelis vis labiau neatitinka visuomenės lūkesčių. Pasaulio akademiniuose sluoksniuose šis modelis yra vertinamas kaip matematiškai nelogiškas ir biologiškai neperspektyvus, nes vartojimas, pagrįstas naftos ir kitų ribotų išteklių (-io) naudojimu, negali augti neribotai. Apibendrinant galima sakyti, jog rizikuojame ne tik ilgalaike gerove, bet ir gyvenimo planetoje tęstinumu.

Mikro problemų visuma sudaro makro lygio problemas. Dėl neigiamo ekonominės plėtros aplinkosauginių ir socialinių padarinių ypatingo dėmesio sulaukia privataus verslo įmonės, ypač stambios globalios korporacijos, kurios naudodamosi laisvosios rinkos ideologija sėkmingai įgavo daugiau galios. Korporacijų interesai vis labiau lemia ekonominės globalizacijos raidą, o privataus verslo interesai vis dažniau kertasi su viešaisiais. Siekiant pakeisti nusistovėjusios praktikos destruktyvią kryptį, būtina įtraukti verslą į opiausių pasaulio problemų sprendimų procesą ir bendromis jėgomis kurti darnią pasaulio ateitį, kuri remtųsi ekologine darna, socialiniu teisingumu,taika, žmogaus teisėmis, demokratija, gerove, sąmoningumu bei panašiomis vertybėmis.

 Atsakingo verslo praktikos nauda įmonei

Atsakingo verslo praktikos nauda įmonei