Facebook

forsale2

Santrumpos

Darbe bus naudojami šie žodžių trumpiniai:

AB – akcinė bendrovė;
Emas – aplinkosaugos vadybos audito sistema;
ĮSA – įmonių socialinė atsakomybė;
JT – Jungtinės Tautos;
JTVP – Jungtinių tautų vystymo programa;
NAVA – Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas;
NVO – nevyriausybinės organizacijos;
Pav. – paveikslas;
PwC – PricewaterhouseCoopers;
Res. sk. – respondentų skaičius;
SAV – socialiai atsakingas verslas;
UAB – uždara akcinė bendrovė;
Žr. – žiūrėti.