Facebook

Home Praktinė analizė Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje

forsale2

Įmonių socialinės atsakomybės nauda ir kaštai

Dažniausiai įmonės investuodamos tikisi sulaukti finansines naudos. Investavimas į ĮSA veiklą negarantuoja, kad bus sulaukta naudos, nes, pakankamai sudėtinga kiekybiškai pagrįsti priežastinius ryšius tarp ĮSA veiksmų bei šių finansinių rodiklių: akcijų kaina, rinkos vertė, investuoto turto grąža ar pridėtinė ekonominė vertė. Taip yra todėl, kad koreliacija nebūtinai reiškia priežastinius ryšius, t.y. ji gali pasitaikyti atsitiktinai (nors koreliacijos nebuvimas taip pat nėra teigiamas ženklas)“. ĮSA veikla atneša ne finansinės naudos, žinoma šiai veiklai reikia skirti kaštų.

Skaityti daugiau...

Įmonių socialinės atsakomybės atpažinimas

ĮSA įmones vienija įvairūs pasauliniai ir nacionaliniai tinklai. Bet buvimas šių organizacijų narėmis dar neparodo tikrąją įmonių atsakomybę ir toli gražu nereiškia, kad įmonės nepriklausančios šiems tinklams nėra socialiai atsakingos.

Kiekviena įmonė gali rinktis kaip nori būti atsakinga. Įmonės gali įsidiegti ĮSA standartus, rašyti ĮSA ataskaitas, projektus, priklausyti pasauliniams ar nacionaliniams tinklams, o kitos tiesiog tyliai savo aplinkoje vykdyti ĮSA veiklą. Pateiksime kelėtą pavyzdžių, kur įmonės yra matomos, kur atpažįstama jų veika ir galima sužinoti apie jų geros praktikos pavyzdžius.

Skaityti daugiau...

Nacionalinis atsakingo verslo tinklas

Nacionalinį atsakingo verslo įmonių tinklą (Nacionalinį tinklą) Lietuvoje įsteigė Lietuvos atsakingo verslo iniciatyvinė grupė, susikūrusi 2004 metų pabaigoje, Lietuvos Respublikos Prezidento J. E. Valdo Adamkaus globojamos konferencijos „Atsakingas verslas visuomenėje“ metu bei Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje iniciatyva. Apie Nacionalinio tinklo įsteigimą oficialiai paskelbta 2005 m. balandžio 14 d. Išimtinai savanoriška iniciatyva verslo įmones jungiantis Nacionalinis tinklas yra Jungtinių Tautų iniciatyvos - Pasaulinis susitarimas (Global Compact), tinklo dalis.

Pagrindinė Nacionalinio tinklo misija – skatinti atsakingo verslo, kaip darnaus vystymosi sąlygos,

Skaityti daugiau...

Dešimt Pasaulinio susitarimo principų

Dalyvavimas pasauliniame susitarime įmonei ar organizacijai gali būti naudingas, nes:

  • Padeda gerinti rizikos valdymą įmonėje ar organizacijoje ir parengti išankstinius veiksmų planus galimoms kritinėms situacijoms;
  • Buvimas Pasaulinio susitarimo nariu patvirtina, kad įmonė pripažįstama socialiai atsakinga pasauliniu mastu – tai itin svarus konkurencingumo rodiklis, ypač naudingas Lietuvos įmonėms siekiant įsitvirtinti naujose rinkose;
  • Skaityti daugiau...

Investors Forum

Investors Forum yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija, jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką. Įkurta 1999 m. birželio mėnesį šiuo metu asociacija vienija virš 50 narių.

Investors Forum misija - gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene. Investors„ Forum nuolat palaiko ryšius su Vyriausybe, ministerijomis, Prezidentūra ir Seimu - tiek su vadovaujančiojo, tiek su darbinio lygmens atstovais. Šiuo metu Investors Forum veikia šios darbo grupės sudarytos iš asociacijos narių atstovų:

Skaityti daugiau...