Facebook

Home Praktinė analizė Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje

forsale2

Summary

Norėdami peržiūrėti įrašą, turite užsiregistruoti.

Santrumpos

Darbe bus naudojami šie žodžių trumpiniai:

AB – akcinė bendrovė;
Emas – aplinkosaugos vadybos audito sistema;
ĮSA – įmonių socialinė atsakomybė;
JT – Jungtinės Tautos;
JTVP – Jungtinių tautų vystymo programa;
NAVA – Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas;
NVO – nevyriausybinės organizacijos;
Pav. – paveikslas;
PwC – PricewaterhouseCoopers;
Res. sk. – respondentų skaičius;
SAV – socialiai atsakingas verslas;
UAB – uždara akcinė bendrovė;
Žr. – žiūrėti.

Priedai (2)

Interviu klausimai

,,Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje”

1. Kokios priežastys įmonę paskatino tapti socialiai atsakinga įmone ?

2. Paaiškinkite kaip įmonės strategijoje, misijoje ar vizijoje apibrėžtas siekis įgyvendinti socialinės atsakomybės (ĮSA) principus, kaip ĮSA aspektai atsispindi priimant verslo sprendimus, ĮSA įmonės politikoje ir taisyklėse.

3. Kokie žingsniai buvo daromi, kad įmone taptu socialiai atsakinga įmone?

4. Kokioje srityje Jūsų įmonė siekia būti socialiai atsakinga?

5. Ar sudėtinga išlikti socialiai atsakinga įmone?

Skaityti daugiau...

Priedai

Įmonių socialinė atsakomybė. Anketa

Įmonių socialinė atsakomybė – tai įmonių ideologija, politika bei praktika, atspindinti tokią įmonių elgseną, kai jos į savo veiklą savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais. Labai prašome užpildyti šią anketą, apklausos duomenys bus panaudoti rašant bakalaurinį darbą. Anketa anoniminė.

Norėdami peržiūrėti įrašą, turite užsiregistruoti.

Nacionalinio atsakingo verslo nugalėtojai 2010

Nominacija- metų darbovietė

Lietuvos didelių įmonių kategorijoje – „Teo LT”: už darbuotojų sveikatos puoselėjimą, jų nuomonės įsiklausymą ir savanorystės rezultatus;

Smulkių ir vidutinių verslo įmonių kategorijoje –„Alna Software”: už nestandartines darbo sąlygas, nuolatinį dialogą su darbuotojais ir originalias idėjas;

Užsienio įmonių kategorijoje –„PricewaterhouseCoopers“: už nuoseklumą darbo santykiuose ir novatorišką darbuotojų bendravimo kultūros skatinimą;

Skaityti daugiau...