Facebook

Home Praktinė analizė Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje

forsale2

Interviu metu gautos informacijos apibendrinimas (2)

Bendrovė nemažino darbuotojų atlyginimų fondo, taip pat išlaikė ir papildomas socialines garantijas. Teo grupės mastu per 2010 metus sukūrė 400 papildomų naujų vietų. Nenustojo investuoti į darbuotojų ugdymą, jų informavimą, įtraukimą į darbo bei įmonės kultūros kūrimo procesus. Pernai teo sudarė 210 rėmimo sutarčių, kas reiškia, kad kas antrą dieną įmonėje buvo pasirašoma sutartis su kuria nors nevyriausybine-bendruomenine Lietuvos organizacija. Ypatingą dėmesį rėmimo veikloje skyrė savanorystės idėjos šalyje plėtrai. UAB „PakMarkas“ 2009 metų pradžioje drauge su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistais ištyrė ir įvertino darbuotojų profesinės rizikos veiksnius. Ištirti rizikos veiksniai atitinka teisės aktais nustatytus normalių darbo sąlygų reikalavimus. 2009 metais skirta 441 valandų darbuotojų profesinių žinių tobulinimui bei asmeninio efektyvumo ugdymui.

Skaityti daugiau...

Interviu metu gautos informacijos apibendrinimas (3)

Respondentų paklausus ar jų paslaugų ar produkcijos pasirinkimui įtakos turi įmonės socialinės atsakomybės politika, kitaip tariant kai įmonė yra socialiai atsakinga kiek tai įtakoja vartotoją. Deja Lietuvoje tokiu tyrimu atlikta nebuvo ir pačios įmonės tyrimų neatliko, todėl negalėjo pilnai atsakyti, tik PwC mano, kad tai sustiprina firmos įvaizdį ir patikimumą Užsienyje atlikti tyrimai rodo, kad vartotojai labiau linkę rinktis prekes ar paslaugas iš socialiai atsakingų verslo organizacijų.

Skaityti daugiau...

Apklausos apie socialiai atsakingą verslą Lietuvoje metodai ir respondentų charakteristikos (2)

Klausimyno sudarymas ir tyrimo eiga:

apklausą sudarė 14 uždarų klausimų: 4 demografiniai ir 10 specifinių klausimų apie ĮSA. Duomenims apdoroti naudota IBM SPSS Statistics 17.0 programa, kurios pagalba buvo atlikti statistiniai skaičiavimai tyrimo rezultatams apdoroti. Pirmu klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar respondentai žino, kas yra socialiai atsakingas verslas. Tokiu būdu apklausos dalyviai suskirstyti į dvi grupes: 1 - žinantys sąvoką „socialiai atsakingas verslas“, 2 – neturintys žinių apie socialiai atsakingą verslą.

Skaityti daugiau...

Apklausos apie socialiai atsakingą verslą Lietuvoje metodai ir respondentų charakteristikos

Įmonių socialinė atsakomybė

Tai įmonių ideologija, politika bei praktika, atspindinti tokią įmonių elgseną, kai jos į savo veiklą savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais. Tai vienas iš daugybės apibrėžimų, kuris apibūdina įmonių socialinę atsakomybę.

Skaityti daugiau...

Apklausos apie socialiai atsakingą verslą Lietuvoje metodai ir respondentų charakteristikos (3)

Reikia atkreipti dėmesį, kad pateikti duomenys yra kiekvieno šaltinio atskirai. Kiekvieną iš pateiktų galimų variantų respondentai galėjo pasirinkti arba ne, taip siekta išrinkti populiariausią galimą variantą. Analizuojant socialiai atsakingą verslą domėtasi, iš kokių informacinių šaltinių yra gaunama daugiausia informacijos. Nors radijo stotys tampa vis populiaresnės, bet skleidžiamos informacijos gausos apie ĮSA dar nėra pakankamai daug, tai rodo ir 10,24% iš 127 respondentų pasirinkusių dalis.

Skaityti daugiau...