Facebook

Home Praktinė analizė Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje

forsale2

Įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų ir standartų aprašas

SA 8000 Socialinio atskaitingumo standartas (angl. Social Accountability 8000) tai Tarptautinės socialinės atsakomybės organizacijos TSA (angl. Social Accountability International - SAI) parengtas standartas, nustatantis reikalavimus etiškų darbo sąlygų valdymo sistemai. Standartą taikančios organizacijos turi ne tik vykdyti visus nacionalinius privalomuosius teisinius ir kitus reikalavimus, bet ir laikytis standarte nurodytų tarptautinės darbo organizacijos konvencijų (11 konvencijų 2001 m. versijoje), Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos bei Konvencijos dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo principų.

Skaityti daugiau...

Socialiai atsakingo verslo tyrimas

Tyrimą sudaro II etapai :

I etapas - Giluminis interviu

II etapas - Anketinė apklausa

Tyrimo apžvalga

Pirmame tyrime mes, pasirinkome kokybinio tyrimo metodą. Kokybiniai tyrimai dažniausiai yra žvalgybiniai, kada tyrėjas stengiasi gauti įvairiausių minčių bei idėjų apie tam tikrą problemą, generuoja hipotezes ir identifikuoja kintamuosius tolesniems tyrimams.

Skaityti daugiau...

Informacija apie sutikusias dalyvauti įmonės

AB „Teo LT“

Teo įmonių grupė yra didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų bendrovės „TeliaSonera AB“ įmonių grupės dalis. Savo veiklą 1992 m. pradėjusi kaip valstybinė įmonė „Lietuvos telekomas“, 1998 m. Bendrovė buvo privatizuota, 60 proc. jos akcijų įsigijus tuomet Švedijos įmonės „Telia“ ir Suomijos įmonės „Sonera“ konsorciumui „Amber Teleholding A/S“.Dabar „TeliaSonera“ tiesiogiai ir netiesiogiai per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ valdo 68,08 proc. Bendrovės akcijų. 2006 m. Bendrovė pakeitė pavadinimą iš AB „Lietuvos telekomas“ į Teo LT.

Skaityti daugiau...

Pirmojo tyrimo etapo planas

Pirmojo tyrimo tikslas

Išsiaiškinti, kaip apklausiamos įmonės vykdo socialiai atsakingo verslo politiką. Šio tyrimo etapo uždaviniams įgyvendinti pasirinktas kokybinio tyrimo metodas – giluminis interviu. Respondentams buvo išsiųsti prašymai dalyvauti apklausoje. Sutikę dalyvauti interviu gavo atvirus klausimus elektroniniu paštu. Pasirinktas apklausos būdas dėl tokios priežasties:

Respondentams patogiau pildyti atsakymus, dėl jų užimtumo ir laiko stokos.

Skaityti daugiau...

Interviu metu gautos informacijos apibendrinimas

1) Pokalbis buvo pradedamas nuo priežasčių, paskatinusių įmones tapti socialiai atsakingomis, buvo norima išsiaiškinti kas paskatino įmones tapti socialiai atsakingomis ir vykdyti socialiai atsakingo 31 verslo politiką. Pagrindine priežastimi, kodėl įmonės vykdo socialiai atsakingo verslo politiką tapo Jungtinių tautų pasaulinis susitarimas kitaip „Global compact“. AB „Teo Lt“ tai įvardijo kaip mažiau svarbias priežastis. Svarbesnės priežastys anot AB „Teo Lt“ istorinės priežastis ir tai , kad socialiai atsakingas verslas padeda palaikyti įmonės reputaciją. PwC socialiai atsakingą veiklą nuo pradžios, tokią veiklą lėmė veiklos pobūdis, taip pat buvo paminėta užsienio motininių kompanijų įtaka.

Skaityti daugiau...