Facebook

Home Praktinė analizė Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje

forsale2

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas – tai kasmetinė valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam individui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje.

Kiekviena apdovanojimo nominacija dar skirstoma į 3 kategorijas - atskirai apdovanojamas mažasis ir vidutinis verslas, didelės šalies įmonės ir Lietuvoje veikiančios užsienio kapitalo įmonės.

Skaityti daugiau...

Vertinimo sistema

NAVA vertinimo sistema paremta 5 vertinimo kriterijais, suformuluotais pagal 5 įmonių socialinės atsakomybės diegimo principus (pateikiami žemiau). Vertinimo kriterijais bus vertinama kaip ĮSA integruojama verslo praktikoje, pradedant strategija ir baigiant konkrečiais veiksmais. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje kol kas labai nedaug įmonių yra integravę ĮSA į verslo strategiją, siūloma vertinti ne tik strategijas ir jų įgyvendinimą, tačiau ir atskiras įmonės ĮSA iniciatyvas, su sąlyga, kad jos nėra vienkartinės ar atsitiktinės ir kita įmonės veikla neprieštarauja ĮSA principams.


Skaityti daugiau...

Projektai

„Sukurti palankią aplinką įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) plėtotei ir skatinti verslą taikyti ĮSA principus savo veikloje“, – tokie tikslai numatyti parengtoje Nacionalinėje įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009-2013 m. programos projekte. Šia programa Lietuvos Vyriausybė pripažįsta, kad socialiai atsakingas verslas atitinka visuomenės gerovės lūkesčius ir yra naudingas socialinei bei ekonominei plėtrai. Parengti vieningą programą paskatino atlikta ĮSA būklės Lietuvoje analizė. Ji parodė, kad ĮSA skatinimo priemonės neretai vykdomos fragmentiškai, atsietai viena nuo kitos, stinga tarp institucinio bendradarbiavimo ir koordinavimo, kita vertus – trūksta atitinkamus gebėjimus turinčių specialistų.

Skaityti daugiau...

Įmonių socialinės atsakomybės ataskaitos

Viešai pateikiama informacija apie įmonės socialinę atsakomybę padeda suformuoti tikslinių auditorijų - visuomenės, valdžios institucijų, įvairių įtakos grupių ir nevyriausybinių organizacijų bei darbuotojų pasitikėjimą, todėl komunikacija dažnai yra pagrindas įmonių socialinės atsakomybės dilemose.

Yra paruošta ataskaitos formą, kuria gali naudotis Lietuvos įmonės - Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo ir Jungtinių Tautų (toliau – JT) Pasaulinio susitarimo narės, rengdamos ir skelbdamos savo įmonių socialinės atsakomybės ataskaitas pagal JT

Skaityti daugiau...

Įmonių socialinės atsakomybės standartai

Kokią naudą gaus įmonė, įsidiegusi socialinės atsakomybės standartą:

1) ĮSA standarto įdiegimas - tai oficialaus pripažinimo būdas, įrodantis klientams, partneriams, investuotojams, kad įmonėje realiai imtasi visų priemonių, siekiant užtikrinti įmonės darbuotojų teises, etišką ir aplinkai nežalingą visų produktų gamybą bei paslaugų tiekimą. Tai kartu padeda įmonei susitvarkyti vidinius procesus, užtikrinti kokybės įmonėje valdymą, padidinti procesų našumą ir skaidrumą, produktų ir sistemų saugumą ir pan.

Skaityti daugiau...