Facebook

Home Aprašomoji analizė Lietuvos ateities scenarijus. 2010-2020 metai

forsale2

Kaimas

Visą šį dešimtmetį kaimas išliks svarbiu veiksniu, darančiu didelę įtaką tolesnei šalies plėtrai. Kelių blokados, žemdirbių organizacijų lobistai veikė Vyriausybės sprendimus per praėjusius 2–3 metus, įvairios kaimo interesų grupės sieks savo tikslų pačiomis radikaliausiomis priemonėmis ir ateityje. Jos dažniausiai bus nukreiptos prieš greitas permainas, žemės ūkio ir žemės ūkio pramonės koncentraciją, sieks išsaugoti tradicines darbo vietas.

Kaimas bus svarbus vidaus politikos veiksnys dar ir todėl, kad Seime dirba 30–40 kaimiškose apygardose renkamų Seimo narių. Pastarieji buvo svarbi Seimo lobistinė grupė iki šiol, tokia išliks ir ateityje.

Svarbiausia problema kaime šiandien yra nedarbas. Augant žemės ūkio našumui, kaime daugėja žmonių, kurie iš nedidelių savo ūkių nebegauna pakankamai pajamų, užtikrinančių minimalų gyvenimo lygį. Užimtumas žemės ūkyje turės sumažėti nuo 20 nuošimčių šiandien iki maždaug 8 nuošimčių 2010–2020 metais. ši problema ypač aštri nedideliuose miesteliuose, mažesniuose savivaldybių centruose, ji ir toliau bus opi.

Skaityti daugiau...

Scenarijaus metmenų rengimo grupė

Dr. A.Kubilius (grupės vadovas) – LR Seimo narys, ekspremjeras,

Doc. dr. K.Masiulis – Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto dekanas,

Prof. V. Paulikas – Lietuvos teisės universiteto, Valstybinio valdymo fakulteto Politologijos katedros

vedėjas,

A. Sekmokas – bendrovės „Baltic Navision Software“ direktorius, buvęs Ekonomikos viceministras,

D. Stancikas – žurnalistas,

K. škiudas – LR Seimo nario A.Kubiliaus padėjėjas,

V. Umbrasas – LR Krašto apsaugos ministro patarėjas,

R. žylius – LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komisijos patarėjas.