Facebook

Home VP indeksų analizė VP indeksai ir jų samprata

forsale2

analize.lt

Vertybinių popierių biržų indeksai ir jų samprata

Finansų rinkų prasme, indeksas tai tam tikro vertybinių popierių portfelio kitimo matmuo. Kad geriau būtų suvokti bendrą vertybinių popierių rinkos pasikeitimą, įvairūs finansiniai leidiniai, nacionalinės biržos ar investicinės firmos sudarinėja rinkos indeksus. Indeksai apibūdina kursų lygį bei šių kursų dinamiką, jie padeda investuotojams įvertinti vienos ar kitos regiono, sektoriaus ar rinkos pokyčius. Pagrindinis indekso tikslas- kuo geriau atspindėti portfelio vertės pokyčius. Pagal VPK apibrėžimą, indeksas, tai-statistinis rodiklis, rodantis pokyčius rinkoje ar ekonomikoje, o akcijų indeksas - tai priemonė, skirta atspindėti bendrą vertybinių popierių kainų lygį bei tų kainų kitimo tendencijas tam tikroje rinkoje arba vertybinių popierių grupėje.

Skaityti daugiau...

Indeksai pagal sudėtį

Vertybinių popierių biržų indeksai ir jų samprata (2)

 Pagal sudėtį, indeksai skirstomi į:

 • akcijų indeksus,
 • obligacijų indeksus,
 • žaliavų indeksus,
 • valiutų indeksus,
 • išvestinių vertybinių popierių indeksus,
 • ir kitus.

 Pagal skaičiavimo metodą, išskiriami trys pagrindiniai ir daugybė tarpinių bei išvestinių indeksų skaičiavimo metodų:

Akcijų indeksų pokyčius lemiantys veiksniai

Mokslinėje literatūroje pirmiausiai pasirodė infliacijos poveikio akcijų pelningumui tyrimai (Lintner K., 1976; Modigliani E.  ir Cohn B. S., 1979; Fama E. F., 1981. Vėliau į tyrimus įtraukti ir kiti makroekonominiai veiksniai. Clare A.D. ir Thomas S.H. (1994), analizuodami makroekonominių veiksnių poveikį  D. Britanijos akcijų  rinkai, naudojo net dvidešimt makroekonominių  rodiklių, tokių kaip: rizikos premija, 3 mėnesių iždo vekselių palūkanų norma, aukso kaina, pramonės gamybos apimtis, einamosios sąskaitos balansas, naftos kaina, nedarbo lygis, svaro sterlingo ir dolerio kursas bei kt. Tiriant priklausomybę tarp šalies makroekonominių veiksnių ir akcijų kainų,

Skaityti daugiau...

Indeksų skaičiavimo būdai

Vertybinių popierių biržų indeksai ir jų samprata (3)

Svertinio kapitalizacijos indekso skaičiavimo būdu, akcijos svorį indekse nulemia jos kapitalizacija, t. y. kaina * akcijų skaičius= kapitalizacija. Tokiu atveju, didžiausią svorį indekse turės akcijos su didesne kapitalizacija. Nasdaq Composite, Nasdaq- 100, Hang Seng, Russell 2000, CAC 40  yra tokio indekso skaičiavimo pavyzdys.

Vienodo svorio indeksas apskaičiuojamas, neatsižvelgiant į akcijos kainą ar kapitalizaciją. Visos akcijos turi vienodą svorį indekse. Jei vėl paimsime pavyzdį su $2, $4, $6, $8 ir $10 akcijų vertėmis, tai šiuo atveju $10 akcijų svoris indekse sudarys 20% (1/5=20%), o 2$ taip pat 20%. JAV tokiu būdu skaičiuojamas S&P Equal Weight Index (EWI) indeksas:

Skaityti daugiau...

Pagrindinių akcijų kategorijų analizė

Akcijų indeksų pokyčius lemiantys veiksniai (2)

Makroekonominiai duomenys skirtingai veikia įmones ar indeksus, sudarytus šakinės sferos pagrindu. Galima išskirti keturias pagrindines akcijų kategorijas:

 • Ciklinių įmonių akcijos. Joms priskiriamos ilgo vartojimo prekės ir paslaugas teikiančios įmonės. Recesijos ar “ meškų rinkos” atveju šios akcijos linkusios nuvertėti daugiausiai.
 • Gynybinės akcijos. Toks pavadinimas susiformavo dėl sektoriaus atsparumo, prastomis ekonominėms sąlygomis. Dažniausiai joms priskiriamos farmacijos, maisto bei gėrimų, komunalinių paslaugų įmonių akcijos. Laikomasi nuomonės, kad bet kokiu atveju įmonės ir namų ūkiai naudosis komunalinėmis ir ryšio paslaugomis, pirks maistą ir gėrimus ir t.t. Tokiu būdu, šio sektoriaus įmonės ir toliau generuos pajamas.
 • Augimo akcijos. Nepalankiomis ekonominėmis sąlygomis, šių akcijų vertė turėtų augti daug daugiau nei rinkos vidurkis. 1980 m. šiam sektoriui buvo priskiriamos kompiuterijos, genetinės inžinerijos bei medicinos įmonių akcijos. Šiuo metu- biotechnologijų, aplinkos apsaugos įmonių akcijos.
 • Palūkanų pokyčiams jautrios akcijos. Jų vertę labiausiai įtakoja besikeičianti palūkanų norma. Tai, bankų, finansinių įstaigų, nekilnojamojo turto statybos ir vystymo įmonių akcijos. Kylanti palūkanų norma mažina galimybes pasiskolinti naujam būstui ar renovuoti seną, dėl padidėjusių įmokų bankams mažėja statybininkų ar nekilnojamojo turto vystytojų pelnai. Teoriškai, kylant palūkanų normai, šių akcijų vertė turėtų kristi.

  Skaityti daugiau...

OMX indeksų grupė

Vertybinių popierių biržų indeksai ir jų samprata (4)

Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje indeksai stipriai keitėsi: nuo 1996 buvo skaičiuojami LITIN-A (iki 2001 m. vasario 1d.), LITIN- G (iki 2004 m.rugsėjo 27 d., jį pakeitė VILSE indeksas), LITIN- VVP indeksai, 1997 m. oficialiojo sąrašo indeksas LITIN ( vietoj jo 2004 m. pradėtas skaičiuoti BALTIX, o 2007 m. jį pakeitė OMXBB) , 1999 m. dešimties likvidžiausių įmonių akcijų indeksas LITIN-10. 2005 m. VILSE indekso pavadinimas keičiamas į OMX Vilnius. 2006 m. pradėti skaičiuoti nauji indeksai- Baltijos vertybinių popierių rinkos lyginamasis indeksas (OMX Baltic Benchmark), prekybinis indeksas (OMX Baltic 10), sektoriniai indeksai bei visų trijų Baltijos biržose esančių bendrovių akcijų indeksas (OMX Baltic).

Skaityti daugiau...